Ik geef / ik vraag

Vul uw gegevens in en plaats uw vraag of aanbod. Het is mogelijk om verschillende foto's of video's toe te voegen om uw bericht kracht bij te zetten. U ontvangt een e-mail wanneer onze redactie uw oproep publiceert. Zodra er iemand reageert, ontvangt u hiervan automatisch een e-mail. Het is ook mogelijk om uw oproep te delen via Facebook en Twitter.

Uw persoonlijke gegevens

Uw vraag / aanbod

Algemene voorwaarden

Lees onze algemene voorwaarden

X

Algemene voorwaarden

Elke deelnemer wordt geacht de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht te nemen. Dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend mogen worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.

De bijdragen mogen geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen. Degene die een foto plaatst dient in te staan voor de toestemming voor publicatie van alle personen die op de foto te zien zijn. Omroep Gelderland gaat er van uit dat de deelnemer beschikt over de (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder begrepen auteursrechten en merkenrechten, op de geplaatste bijdragen. De deelnemer vrijwaart Omroep Gelderland voor mogelijke aanspraken van derden ter zake.

Alle rechten ten aanzien van de bijdragen worden door de deelname overgedragen aan Omroep Gelderland en worden daarom eigendom van Omroep Gelderland, dat de bijdragen onbeperkt kan gebruiken en (doen) exploiteren. Gegevens mogen niet commercieel of door derden worden gebruikt.

Omroep Gelderland behoudt zich te allen tijde het recht voor om (delen van) de bijdragen direct te verwijderen.

Omroep Gelderland behoudt zich te allen tijde het recht voor om (delen van) de bijdragen te wijzigen en/of te bewerken.

Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van de deelnemers worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze deelnemers ingediend en zijn niet die van Omroep Gelderland.

De deelnemer zal in de bijdrage geen commerciële berichten opnemen (bijvoorbeeld geen advertenties plaatsen in weblogs, forums en/of chatgroepen).

Eventueel door deelnemers verzonden bestanden zullen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen of de werking van computers, servers en dergelijke schaden. Omroep Gelderland heeft het recht om bij herhaaldelijk misbruik deelnemers uit te sluiten van deelname.

Omroep Gelderland is niet aansprakelijk voor de inhoud van door de deelnemers geplaatste bijdragen op de internetsite. In het geval de inhoud van de door de deelnemers geplaatste bijdragen op enigerlei wijze inbreuk maakt op de rechten van derden dient de rechthebbende Omroep Gelderland daarvan direct op de hoogte te brengen. Omroep Gelderland zal vervolgens zorg dragen voor verwijdering van de betreffende bijdrage van de internetsite.

Dagoproep radio

Opgelost

Ik heb op het schippersinternaat Stella Maris in Arnhem gezeten. Daar kwamen op 31 januari 1962 de Maranza zusjes optreden. Zij speelden gitaar en zongen.  De Zusters van de liefde organiseerde op verschillende locaties in Arnhem, verschillende optredens. Zo kwamen de Maranza zusjes opteden. De zusjes waren toentertijd ongeveer elf jaar, dezelfde leeftijd als ik in 1962 had. Ze hadden allebei een gitaar en zongen ook allebei. Tijdens het optreden heb ik een kaart gepakt waar de zusjes op staan, en al die tijd bewaard. Op deze kaart staat ook een adres. Alleen dit adres klopt niet meer, dit heb ik al uitgezocht. De zusters van de liefde, die het optreden destijds hebben geregeld, zijn inmiddels overleden.
Nu ben ik erg benieuwd naar hoe het met de zusjes is. En of zij nog spelen en zingen.

Weet jij meer over de Maranza zusjes? Reageer dan hieronder.

Verleden jaar hebben wij bij Dickens in de Liemers een doedelzakspeler gehad. Hij heeft beloofd dit jaar weer terug te komen. Helaas zijn wij zijn naam en zijn telefoonnummer kwijt. Kunnen jullie ons helpen?

Herkent u deze doedelzakspeler? Reageer dan hieronder.