Delen op Facebook
Delen op Twitter
Vertel een vriend

Bij ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwilligers met hun eigen auto minder mobiele buurtgenoten die niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen of lastig van de bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen maken.De vrijwillige chauffeurs worden zoveel mogelijk gezocht in de buurt van waar de deelnemer woont, zodat de kosten van de rit zo laag mogelijk blijven. Door ritten van deur tot deur aan te bieden, kunnen mensen weer naar bijvoorbeeld de kapper, de bakker, de huisarts, het ziekenhuis, maar ook weer lekker op de koffie bij vrienden.

ANWB AutoMaatje is een maatschappelijk project van de ANWB dat in Winterswijk door de Winterswijkse Uitdaging en het Vrijwilligerspunt wordt opgepakt. Als lokale partner verzorgt het Vrijwilligerspunt samen met chauffeurs het vervoer van mensen die zelf moeilijk de deur uit kunnen. Op deze manier nemen ze weer deel aan de maatschappij en komen de voor iedereen zo belangrijke sociale contacten weer op gang. ZOOV de regionale vervoerspartner, opgezet door acht Gelderse gemeentes ondersteund het project in Winterswijk met raad en daad. Zij zien Automaatje als partner en niet als concurrent.

ANWB AutoMaatje brengt mensen bij elkaar
Elke rit is meer dan vervoer alleen. Elke rit betekent een nieuw sociaal contact, een gesprek tussen deelnemer en chauffeur. Soms gaat de chauffeur ook mee met boodschappen doen. En ook bij bijvoorbeeld de kapper doen mensen allerlei sociale contacten op.

Hoe werkt ANWB AutoMaatje ?

In het kort werkt ANWB AutoMaatje als volgt:
• Mensen die vervoer nodig hebben nemen twee dagen van tevoren contact op met het Samenrijderspunt 0543 200036;
• Nadat de coördinator de deelnemer heeft ingeschreven (als dit nog niet is gebeurt), kijkt de coördinator welke vrijwilliger uit de poule van chauffeurs in de buurt woont en het vervoer op zich wil nemen;
• De planner brengt de match tot stand. Hij meldt daarbij aan de deelnemer dat er iemand beschikbaar is en geeft de hoogte van de verschuldigde onkostenvergoeding aan. Deze vergoeding bedraagt € 0,30 per kilometer, gerekend vanaf het huis van de vrijwilliger, vermeerderd met eventuele parkeerkosten;
• Op het afgesproken moment meldt de vrijwilliger zich bij de deelnemer voor het uitvoeren van de rit;
• De deelnemer betaalt de overeengekomen onkostenvergoeding na de rit rechtstreeks aan de vrijwillige chauffeur.

ANWB AutoMaatje kent geen vervoersplicht
Uiteraard wordt er alles aan gedaan om een vrijwilliger te vinden die de deelnemer op de beoogde datum en tijdstip kan en wil vervoeren. Het is echter een vrijwillige dienst. Het kan dus voorkomen dat er op het gevraagde vervoersmoment geen chauffeur beschikbaar is. De planner zal de deelnemer hier uiteraard op tijdvan op de hoogte stellen.

Deelnemen aan ANWB AutoMaatje
Als u iemand kent die in de toekomst gebruik zou willen maken van ANWB AutoMaatje, of als u dit zelf zou willen, dan kunt u zich aanmelden bij het Samenrijderspunt. Uw persoonlijke gegevens worden dan opgenomen in de database. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld. U hoeft geen lid te zijn van de ANWB om gebruik te kunnen maken van ANWB AutoMaatje, iedereen kan zich aanmelden. Ook hoeft u geen lidmaatschap te betalen, u betaalt alleen voor een uitgevoerde rit.

Als u zich heeft aangemeld, krijgt u een ANWB AutoMaatje-deelnemerskaart met daarop de belangrijkste gegevens, spelregels en contactinformatie. Zodra u ergens naartoe wilt, belt u twee dagen van tevoren naar de centrale. Vervolgens gaan de vrijwilligers voor u aan de slag en zullen zij u vertellen hoe een en ander verder gaat.

Vrijwilliger worden voor ANWB AutoMaatje
Zonder vrijwilligers kan AutoMaatje niet bestaan. Bent u ook enthousiast over het project ANWB AutoMaatje? En wilt u graag minder mobiele buurtgenoten helpen? Meldt u dan aan als chauffeur. Dit kan door contact op te nemen met het Samenrijderspunt/ Vrijwilligerspunt. Als chauffeur moet u wel aan een aantal randvoorwaarden voldoen, namelijk:
• De chauffeur moet een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) kunnen overleggen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Het Samenrijderspunt regelt dit samen met de vrijwilliger.
• De chauffeur moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B;
• De chauffeur mag niet ouder zijn dan 75 jaar;
• De chauffeur moet zelf eigenaar zijn van de auto die zij voor ANWB AutoMaatje willen gebruiken;
• De auto moet apk zijn goedgekeurd en WA-plus verzekerd zijn. Ook moet er een Inzittendenverzekering zijn afgesloten.

Ook als chauffeur hoeft u geen lid van de ANWB te zijn.

Het staat een chauffeur vrij om een rit te weigeren. Bijvoorbeeld vanwege een extreem verre
bestemming of op een buitensporig tijdstip. Maar ook een rit voor een reiziger waar de chauffeur eerder een ongemakkelijk gevoel aan heeft overgehouden. Als u vragen heeft over de randvoorwaarden, dan kunt u met het Vrijwilligerspunt contact opnemen. Zij kunnen u meer informatie verstrekken.

Maatwerk: de uitzondering die de regel bevestigt
Soms zijn er situaties denkbaar waarin er kan worden afgeweken van de regels. Bijvoorbeeld als iemand onverwacht naar het ziekenhuis moet en zich daardoor korter dan twee dagen van tevoren meldt. Of de rit die gemaakt moet worden, gaat over een lange(re) afstand.
Als de planning het toelaat en er zijn vrijwilligers beschikbaar die bereid zijn deze afwijkende ritten uit te voeren, kan dat gewoon geregeld worden. Echt maatwerk dus.

Samen aan de slag
De ANWB hoopt samen met de Winterswijkse Uitdaging, het Vrijwilligerspunt en de vele vrijwilligers het project ANWB AutoMaatje ook in Winterswijk tot een succes te maken. Door zich met elkaar in te zetten wordt geprobeerd om mensen weer onderdeel te laten zijn van de maatschappij.


Bent u enthousiast over ANWB AutoMaatje en wilt u graag meer informatie? Of wilt u zich aanmelden als deelnemer of vrijwillige chauffeur?Reageer dan hieronder!

Woont u niet in Winterswijk maar wilt u weten of er ook een ANWB AutoMaatje- locatie bij u in de buurt is? Zie deze link.